Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

90 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aprendre disseny i creació de bases de dades a través de les eines que proporciona Microsoft access per a saber manejar aquestes bases de dades, treballant amb eines que fan que siguin bases de dades segures des del punt de vista d'accés dels usuaris i del manteniment adequat de la informació que conté.


Temari

Conceptes bàsics de les bases de dades relacionals. Començar a treballar amb Access. Crear taules en Access. Relacionar taules en una base de dades en Access. Introduir dades en una taula en Access. Operacions amb Taules en Access. Consultes creades en mode disseny en Access. Consultes creades utilitzant els assistents d'Access. Consultes per manipular taules. Formularis en Access (I) i (II) . Informes en Access. Macros en Access. Seguretat en la base de dades Access.       


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. És necessari disposar del programa Acces

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ