Característiques del desenvolupament infantil de 0 a 6 anys

Formació i educació

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

180 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aportar una visió global i relacionada de tots els temes i aspectes de l’educació infantil. El curs també ofereix nombrosos enllaços i material complementari que es poden usar per incrementar els seus coneixements sobre aspectes concrets.


Temari

I) Reproducció, desenvolupament físic i salut: Reproducció i gestació. Creixement i desenvolupament. Alimentació i nutrició infantil. Descans i higiene. Malalties infantils. Prevenció d’accidents infantils. II) Psicologia evolutiva: Fonaments de la psicologia evolutiva. Desenvolupament afectiu. Desenvolupament social. La sexualitat infantil. Desenvolupament sensorial. Desenvolupament motor. Desenvolupament cognitiu. Psicomotricitat. Adquisició i desenvolupament del llenguatge. Expressió plàstica i gestual. III) Didàctica: Aportacions teòriques a l’educació infantil en la història recent. Marc legal de l’educació infantil. Planificació de l’educació infantil. Disseny d’activitats. Organització de l’escenari escolar. La relació amb pares i mares. El joc.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ