Llengua de signes I

Idiomes

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Adquirir les competències necessàries per desenvolupar estratègies comunicatives amb persones sordes i poder aplicar LSE en qualsevol àmbit de la vida


Temari

Introducció a la llengua de signes. Marc general de la llengua de signes a l'Estat espanyol (LSE). Presentació, salutacions i indicacions bàsiques comunicatives. Qui som i altres aspectes de la vida diària. La família i altres recursos de la vida diària. La casa, la ciutat i la planificació del temps. Aliments, begudes i d'altres recursos.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ