Manteniment higiènic-sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·la

Instal·lació i manteniment

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

25 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

350.00 €

Destinat :

A responsables del manteniment i tractament de les instal·lacions de risc, tant exteriors com interiors d'edificis d'ús col·lectiu


Objectius

Proporcionar els coneixements necessaris d'acord al RD 865/2003 pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per prevenir i controlar la legionel·losi.


Temari

Importància sanitària de la legionel·losi. Àmbit legislatiu. Criteris generals de neteja i desinfecció. Salut pública i salut laboral. Instal·lacions de risc incloses en l'àmbit d'aplicació del RD 865/2003 i Decret 352/2004. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control.  Avaluació.


Observacions

CURS HOMOLOGAT OBTENCIO CERTIFICADA DE LEGIONEL·LA ADAPTAT AL NOU RD487/2022. Inclou l'alta de l'expedient al departament de salut. Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.