Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

90 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Iniciar-se en la programació amb Java. Comprendre els paradigmes de l'orientació a objectes, així com el desenvolupament d'aplicacions en un entorn de desenvolupament.


Temari

Introducció. Conceptes bàsics. Objecte, atribut, mètode, interfície, classe. Paradigmes de l'orientació a objectes: abstracció, encapsulat, ocultar, herència i polimorfisme. Introducció a Java. Característiques del llenguatge. Entorn de desenvolupament. Sintaxi. Identificadors. Keywords. Variables. Tipus de dades. Operadors. Sentències. Classes. Altres conceptes. Paquets. Modificadors d'accés. Estàtics. Final. Constants. Classes bàsiques: String, StringBuffer, System, Math, Integer. Estructures de dades. Arrays i col·leccions.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. L'alumnat ha de tenir el software Java Development Kit 6.0 o superior. Eclipse 3.6 o superior. Curs a fer des de casa. Examen ha realitzar amb el portàtil de l'alumnat.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ