L’Institut d’Horticultura i Jardineria, primer centre d'FP integrada de Reus, al formalitzar conveni de col.laboració amb Mas Carandell

08/05/2024

El Consell de la Formació Professional de Reus, l’ens de consens i participació entre els sectors educatiu, social i econòmic que té l’objectiu de recollir les necessitats i punts de vista dels agents implicats per a millorar la formació professional a Reus, ha estat informat avui, 8 de maig de 2023, de la formalització del conveni de col·laboració entre l’IMFE Mas Carandell i l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus perquè aquest darrer funcioni com a centre de formació professional integrada en el marc del nou sistema de Formació Professional FP CAT.

L’institut es converteix així en el primer centre de formació professional d’aquestes característiques de Reus i un dels primers de Catalunya. El centre serà referent en la formació de la família professional i del sector productiu agrari i en la gestió integrada de la formació professional al llarg de tota la vida, des dels 16 als 67 anys. Es tracta, precisament, d’un sector molt arrelat a l’economia i el sistema productiu de Reus i el Baix Camp, pel que garantir la formació i la certificació de coneixements en matèria agrària durant tota l’etapa productiva de la ciutadania és una aposta clara per la millora i evolució del sector agroalimentari.

La col·laboració entre les dues entitats dona resposta a les necessitats formatives de la ciutadania i de les empreses i per donar una visió integral del tres serveis bàsics que ofereix d’acord amb el marc normatiu de la nova llei de formació professional.

Aquests tres serveis bàsics són:

  • Formació professional de grau A,B,C i D i de diferents nivells

  • Avaluació i acreditació de competències professionals

  • Informació, orientació i assessorament per a la trajectòria formativa i professional de persones, empreses i institucions.

L’INS Horticultura i Jardinera de Reus i l’IMFE Mas Carandell son dues entitats que porten treballant conjuntament des de fa molts anys. L’INS com a centre autoritzat pel Departament d’Educació i l’IMFE Mas Carandell com a entitat autoritzada  del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Altres punts de l’ordre del dia del Consell de la Formació Professional de Reus han estat la valoració de la darrera edició de la fira de la formació professional Camins d’FP i el seguiment de les propostes sorgides dels grups de treball de l’anterior Consell.

Sistema FP CAT

Els centres de formació professional integrada es conceben com una realitat al servei de la ciutadania i dels sectors productius i han de contribuir a la qualificació de les persones adaptant-se a les seves situacions i expectatives professionals.

Així mateix pretenen atendre les necessitats de qualificació immediates i emergents del teixit productiu, ser una referència orientadora per al teixit productiu i formatiu del seu entorn, facilitar la integració de les ofertes de formació professional així com la presentació dels altres serveis bàsics i convertir-se en un instrument per a programes d’innovació en l’àmbit de la formació professional a Catalunya.