Projecte Singulars: TechTalent

Projecte en xarxa, adreçat a joves de 16 a 29 en atur que tinguin interès per la tecnologia i busquin una oportunitat laboral. Té per objectiu donar resposta a l’alta oferta de llocs de treball del sector de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

 

Ofereix:

  • Formació professionalitzadora per trobar feina en el sector TIC (HTML, CSS, JAVASCRIPT I FullStack Júnior Web Developer amb JAVA)

  • Formació en competències transversals requerida per les empreses del sector 

  • Orientació professional i suport al desenvolupament professional

  • Contactes amb professionals i el teixit productiu de l’àmbit

  • Acompanyament i suport a la inserció juvenil en aquest sector en creixement.

 

L’itinerari formatiu és presencial i té una durada de 576 hores.

 

Es desenvolupa en col·laboració amb Tarragona Impulsa, el Clúster TIC Catalunya Sud, la Fundació Esplai i Techma Business School.

 

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

 

Inici previst: gener/febrer 2024

Inscripcions a: https://ja.cat/CyAiv