Treballem per la millora contínua i per satisfer les persones i empreses que utilitzen els nostres serveis


Política de qualitat

Mas Carandell dissenya i executa polítiques actives d’ocupació, i fomenta la cultura de l’aprenentatge al llarg de tota la vida, com a estratègia per afavorir l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, la integració social i el desenvolupament sostenible. Treballa per millorar les capacitats d’adaptació als canvis tant de les empreses com dels seus recursos humans, oferint programes de formació continuada i serveis de consultoria mitjançant una oferta a mida de cada persona i de cada organització, tenint en compte a les necessitats de desenvolupament del territori.

MISSIÓ 

Millorar la qualitat de vida de les persones, impulsar la competitivitat econòmica i el desenvolupament local, a través de la formació professionalitzadora al llarg de la vida, del foment l’ocupació de qualitat i del suport al teixit empresarial.

VISIÓ

Ser, dins el territori, referent de coneixement i model de gestió en desenvolupament local.

VALORS

 • Les persones al centre
 • Igualtat d'oportunitats
 • Proximitat
 • Digitalització i innovació
 • Cooperació i treball en xarxa
 • Objectius de desenvolupament sostenible
 • Esperit de servei públic, ètica professional i personal
 • Progrés i responsabilitat social

El sistema de qualitat de Mas Carandell, basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 és una responsabilitat de tota l'organització i compta amb el suport de la direcció, el seu compliment es considera un objectiu comú i prioritari. La direcció, en aquest sentit, assumeix el compromís de:

 • Respectar la normativa legal vigent
 • Conèixer i complir amb les necessitats i expectatives de les persones i empreses que utilitzen els serveis i parts interessades, garantint-ne la satisfacció
 • Proporcionar els recursos per l’acompliment d’objectius
 • Vetllar per la millora contínua 
 • Comunicar i difondre aquesta política al personal de l’empresa, garantint la seva comprensió i posar-la a disposició de les parts interessades

Carme Jiménez Hurtado

Directora de Mas Carandell (ef)

Reus, 19 de març de 2024