Liderem l’Estratègia de Desenvolupament Socioeconòmic i d’Ocupació de Reus 2021-2030


Presentació institucional

A Reus, el compromís del consistori amb la creació d’ocupació de qualitat té com a referent Mas Carandell. Un instrument pioner en polítiques de formació i ocupació, que recollint l’experiència de la seva trajectòria i per la seva capacitat d’evolucionar i adaptar-se a les necessitats canviants del món laboral i teixit econòmic, ha esdevingut clau pel creixement, arribant a assolir el lideratge de l’Estratègia de Desenvolupament Socioeconòmic i d’Ocupació de la ciutat.

Amb el desplegament de la nova llei de l’FP a Catalunya, l’orientació i qualificació professionals, i l’acreditació de competències, són essencials per accedir al mercat de treball, fer la transició i promoció laborals, afrontar el desajust entre les necessitats de les organitzacions que el sistema acadèmic no resolt, prevenir desigualtats i el risc d’exclusió, i per respondre efectivament a la creixent digitalització del treball i desenvolupament tecnològic. Davant aquests reptes, Mas Carandell ofereix una extensa oferta de recursos d’informació i orientació, de formació professional, i d’intermediació i inserció al mercat laboral.

D’altra banda, conscients que treballar en xarxa és bàsic per impulsar l’activitat econòmica i el creixement professional de les persones, Mas Carandell lidera i participa activament en iniciatives estratègiques municipals i supramunicipals, com el Consell de la Formació Professional a Reus i la Declaració de la Cessetània al Camp de Tarragona, per anomenar-ne algunes.

En aquest web trobareu el catàleg de propostes de Mas Carandell. Totes elles plantejades des d’una perspectiva responsable que incorpora valors com la inclusió, l’equitat, l’economia social, la proximitat i empoderament de les persones, i d’acord també amb els Objectius Europeus de Sostenibilitat. Tinc el convenciment que des de Mas Carandell us podrem oferir el que necessiteu pel vostre projecte professional, tant personal com empresarial.

 

Òscar Subirats Torrebadell

Regidor d’Empresa, Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Reus