That´s English 2

Idiomes

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

50 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Partint d'uns coneixements previs es desenvolupen situacions de la vida habitual amb un nivell de complexitat baix. Escenaris com convidar a algú a menjar fora, reservar habitació a un hotel, demanar i donar opinions, etc.


Temari

FUNCIONS COMUNICATIVES: Donar, demanar i entendre de manera oral i escrita: informació sobre trens/horaris, informació turística, demanar permís, parlar sobre plans de futur, entendre anuncis de feina, reconèixer preus... ESTRUCTURES GRAMATICALS: Expressions de freqüència con every. Ús del Present Continuos. Genitiu saxó. El futur amb going to. Habilitat i permís amb can, necessitats amb have to i obligació amb must. Determinants some i any. Prediccions i suggeriments amb will. LÊXIC.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Prova de nivell a la pàgina http://descargas.pntic.mec.es/mentor/nivel/n2/index.html

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ