Tècniques d'atenció al client

Comerç i màrqueting

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

45 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Servei d'atenció al client, consumidor i usuari, integrat per dos cursos: Tècniques d'atenció al client i Informació de drets del consumidor i atenció de queixes i reclamacions. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0241_2.


Temari

L'atenció al client en les empreses i organitzacions. Serveis postvenda. Informació i assessorament. Atenció de queixes i reclamacions. Estructures organitzatives. La comunicació a l'empresa. Organització de la informació relativa a la relació amb els clients. Normativa legal en matèria de protecció de dades.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Servei d'atenció al client, consumidor i usuari, integrat per dos cursos: Tècniques d'atenció al client i Informació de drets del consumidor i atenció de queixes i reclamacions. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0241_2. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: COM085_2 Activitats de venda i de la Qualificació professional COM087_3 Atenció al client, consumidor o usuari. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1234 Serveis d'atenció comercial, en matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en activitats comercials. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0241_2: Informació i atenció al client/consumidor/usuari al realitzar el certificat de professionalitat de nivell 2, COMV0108_2 Activitats de venda i el Certificat de professionalitat, de nivell 3, COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ