Disseny de materials publicitaris i de comunicació

Comerç i màrqueting

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Elaboració i difusió de materials publipromocionals, integrat per qiatre cursos: Gestió empresarial, materials de comunicació i publicitat, Tècniques de disseny gràfic, audiovisual, artístic i de comunicació, Elaboració d'un pla de difusió de materials publipromocionals i informatius i Disseny de materials publicitaris i de comunicació. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2189_3 Elaborar i difondre, en diferents suports, materials, senzills i auto editables, publi promocionals i informatius


Temari

Disseny de plantilles per presentacions multimèdia, e-mails i notes de premsa, entre d'altres. Eines de presentacions gràfiques. Programes generalistes destinats a l'elaboració de material publicitari. Programes específics de disseny gràfic. Programes per a maquetació i composició de dissenys de texts. Programes específics de manipulació d'imatges: transformació, correcció i retoc d'imatges. Aplicacions específiques de disseny web.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Elaboració i difusió de materials publipromocionals, integrat per quatre cursos: Gestió empresarial, materials de comunicació i publicitat, Tècniques de disseny gràfic, audiovisual, artístic i de comunicació, Elaboració d'un pla de difusió de materials publipromocionals i informatius i Disseny de materials publicitaris i de comunicació. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2189_3 Elaborar i difondre, en diferents suports, materials, senzills i auto editables, publi promocionals i informatius. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: COM652_3 Gestió de Màrqueting i comunicació. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1007 Disseny i elaboració de material de comunicació, al matricular-se en el cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior Màrqueting i Publicitat. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF2189_3: Elaboració de materials de màrqueting i comunicació auto editables, al realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell 3, COMM0112 Gestió de màrqueting i comunicació

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ