Desenvolupament virtual del punt de venda

Comerç i màrqueting

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Animació en el punt de venda integrat per dos cursos: Organització i dinamització del punt de venda i Desenvolupament virtual del punt de venda. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2105_2 Organitzar i animar el punt de venda de un petit comerç.


Temari

Desenvolupament virtual aplicat al petit comerç. Contingut i característiques d'un web comercial efectiu. Màrqueting i comercialització en línia de béns i serveis. Diferències i complementarietat entre la implantació física i la implantació virtual d'una botiga. Objectius del comerç i el supermercat virtual. La venda electrònica enfront de les planes web informacionals. Anàlisi de l'espai comercial virtual. Elaboració d'una pàgina web.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Animació en el punt de venda integrat per dos cursos: Organització i dinamització del punt de venda i Desenvolupament virtual del punt de venda. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC2105_2 Organitzar i animar el punt de venda de un petit comerç. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: COM631_2: Activitats de gestió del petit comerç. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1231 Dinamització del punt de venda al matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Activitats comercials. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF2105_2: Organització i animació del petit comerç, al realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell 2, COMT0112 Activitats de gestió del petit comerç.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ