Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

60 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional, integrat per dos cursos: Cures especialitzades de l'ancià/ana, Cuidadors/es de gent gran. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1018_2: Facilitar la atenció residencial en les activitats sociosanitàries en Instituciones socials.


Temari

Llei de dependència i cuidador de gent gran. Funcions, característiques i tipus de persones cuidadores. Característiques de la persona cuidadora ideal. Actuacions en les cures a persones, protocols, mesures. Assistència en les activitats de la vida diària. Activitats d'oci i temps de lleure adaptats a les persones grans i personal de cura.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional, integrat per dos cursos: Cures especialitzades de l'ancià/ana, Cuidadors/es de gent gran. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1018_2: Facilitar la atenció residencial en les activitats sociosanitàries en Instituciones socials. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP 0210 Organització de l' atenció a les persones en situació de dependència , en matricular-se al cicle formatiu de grau mitjà: CFGM Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF1018_2: Atenció sociosanitària en Instituciones socials, al realitzar el Certificat de Professionalitat, de nivell 2, SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en Instituciones socials

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ