Igualtat de gènere en l'àmbit laboral

Prevenció de riscos

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

12 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

65€. Matrícula vàlida per 12 dies


Objectius

Reflexionar sobre la igualtat d'oportunitats i l'equitat de gènere en l'àmbit laboral. Facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a l'activitat laboral. Desenvolupar estratègies d'introducció de la perspectiva de gènere. Conèixer que significa introduir la perspectiva de gènere: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.


Temari

Igualtat d'oportunitats: conceptes bàsics (equitat, igualtat formal, igualtat real, discriminació directa i indirecta, acció positiva). Marc legislatiu. Objectius i les accions del Pla d'igualtat de gènere. Perspectiva de gènere en el mercat laboral. Ús del llenguatge inclusiu. Disseny i elaboració de protocols d'actuació. Prevenció i actuació davant processos d'assetjament en l'àmbit laboral.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mas Carandell. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ