Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

15 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

195.00 €


Objectius

Proporcionar un conjunt de tècniques i coneixements que li permetin conèixer les possibilitats que ofereix el full de càlcul Excel en el camp financer


Temari

Tipus de funcions d'Excel. Funcions financeres: Funcions d'amortització. Funcions relacionades amb el tipus d'interès. Funcions d'inversió. Exemples. Costos efectius d'operacions financeres. Taules dinàmiques: aplicació en control pressupostari.    


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.