Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)

Administració i gestió

Data :

dl. 18/03/2024 a dt. 16/07/2024

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Durada :

470 hores

Horari :

De dl a dv, de 9 a 14 h.

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

Subvencionat. Sense cost per a les persones participants

Destinat :

Prioritàriament per a persones en atur


Objectius

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar els tràmits elementals de verificació de dates i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord a les instruccions o procediments establerts.


Temari

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 h): Organització empresarial i de recursos humans UF0517 (30 h); Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l'empresa UF0518 (30 h) i Gestió auxiliar de documentació econòmica-administrativa i comercial UF0519 (90 h). MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 h): Comunicació en les relacions professionals UF0520 (50 h) i Comunicació oral i escrita a l'empresa UF0521 (70 h). MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu. (120 h): Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic UF0513. (60 h) i Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic UF0514 (60 h). MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliares de Serveis administratius i generals (40 h)


Observacions

CURS PENDENT D'APROVACIÓ. Preinscripció oberta. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la família Administració i gestió. No s'exigeix cap requisit acadèmic ni professional d'accés.