Competències relacionals en l'àmbit sanitari

Atenció social i sanitària

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

8 hores

Horari :

A determinar

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

100.00 €


Objectius

Oferir tècniques i recursos per afavorir l'actuació conjunta i coordinada de l'equip interdisciplinari en l'àmbit sociosanitari. Proporcionar coneixements i desenvolupar habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies de pacients que han d'afrontar situacions difícils. Reconèixer les diferents respostes a l’estrès i entrenar diverses estratègies d’autocontrol emocional.


Temari

La comunicació personal sanitari - pacient - família: habilitats d'escolta activa i transmissió de la informació. Procediments per millorar les emocions de pacients, famílies i les pròpies emocions. Comunicació difícil. Respostes a preguntes difícils. Maneig de les reaccions emocionals intenses. Tècniques i estratègies per a una intervenció integral de suport a la persona resident.


Observacions

Curs en directe, via aplicació Zoom. S'envia enllaç a les persones participants. Bonificable a través de la FUNDAE.