Col·laboració del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals

Prevenció de riscos

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

30 hores

Horari :

30 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 24€ i dóna dret a 30 dies de connexió a l'aula, i cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Conèixer aspectes relacionats amb les funcions dels comandaments en la prevenció de riscos, amb aplicació específica a les responsabilitats de comandament intermedi independenment del sector professional.


Temari

Fonaments básics sobre seguretat i salut en el treball. Paper del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals. Tècniques bàsiques de prevenció de riscos laborals. Tipus de riscos i mesures preventives. Primers auxilis.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ