Gestió de la documentació de venda en PIME

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aprendre a utilitzar la documentació necessària per al procés de compravenda en petites i mitjanes empreses. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestions administratives del procés comercial, integrat pels cursos: Gestió de la documentació de venda en PIME, Operacions de compravenda en PIME, i Gestió del magatzem en el petit comerç. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0976_2 Realitzar les gestions administratives del procés comercial.


Temari

Tramitació de cobraments i pagaments: Mitjans de cobrament i pagament usuals. Documents de cobrament i pagament. Processos administratius de cobrament i pagament. Autoritzacions. Finançament de documents de cobrament a termini. 


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Itinerari formatiu: Gestions administratives del procés comercial. En el cas de superar els tres cursos d'aquest itinerari formatiu: Gestió de la documentació de venda en PIME, Operacions de compravenda en PIME, i Gestió del magatzem en el petit comerç, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de Competència: UC0976_2: Realitzar les gestions administratives del procés comercial. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: ADG308_2 Activitats de gestió administrativa i de la Qualificació Professional ADG307_2 Activitats Administratives de Recepció i Relació amb el client En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP0438 Operacions administratives de la compravenda, en matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Gestió Administrativa. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0976_2: Operacions administratives comercials, en realitzar el Certificat de Professionalitat ADGD308 Activitats de gestió administrativa, i del Certificat de Professionalitat ADGG208 Activitats administratives en relació amb el client.