Iniciació a la comptabilitat II

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Durada :

60 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aprendre a realitzar registres comptables des d'un nivell inicial. El curs, junt amb el d'Iniciació a la comptabilitat I, formen part de l'itinerari formatiu Registres comptables. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0981_2 Realitzar registres comptables.


Temari

Gestió comptable de cobraments: Els efectes comercials. Comptabilització de les existències. Immobilitzat material. Comptabilització de les despeses. Comptabilització dels ingressos i altres fets econòmics. Procés de tancament de l'exercici. Documents-justificants mercantils. Interpretació i comptabilització. Aplicacions informàtiques de comptabilitat. Registres comptables predefinits, obtenció i processament i arxiu de la informació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. El curs, junt amb Comptabilitat I, forma part de l'itinerari formatiu Registres comptables. En cas de superar les cursos d'aquest itinerari formatiu s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de competència: UC0981_2: Realitzar registres comptables Aquesta UC forma part de la Qualificació professional: ADG308_2 Activitats de gestió administrativa En el cas d'obtenir l' acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul professional MP0443 Tractament de la documentació comptable i del Mòdul professional MP0441 Tècnica comptable, al matricular-se en el cicle formatiu de grau mig: Tècnic en gestió administrativa En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul formatiu MF0981_2: Registres comptables, al realitzar el Certificat de professionalitat ADGD0308 Activitats de gestió administrativa.