Retribucions salarials, cotització i recaptació (UF0343)

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Durada :

90 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aprendre a interpretar i realitzar el càlcul de les retribucions salarials, així com els documents associats.


Temari

Retribució salarial. Cotitzacions al règim general de la Seguretat Social. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Unitat formativa UF0343, que forma part del certificat professional oficial de nivell 3, de la família professional Administració i gesti: ADGD0208 Gestió integrada de RH.