Preinscripció

L’alumne/a coneix i es compromet a seguir les normes generals del centre i coneix el programa del curs/acció. La signatura de la matrícula implica l'acceptació de la normativa de matriculació i devolució d'ingressos que podeu consultar al web de Mas Carandell www.mascarandell.cat.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que el Responsable del Tractament de les seves dades i les dades del menor al seu càrrec, en el seu cas, és l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA “MAS CARANDELL” || FUNDACIÓ IMFE “MAS CARANDELL”  (en endavant, de forma conjunta, “Mas Carandell”) amb la finalitat exclusiva de dur a terme les gestions necessàries en relació al tràmit de preinscripció, dur a terme la prestació de la formació sol·licitada i, en cas que així ho autoritzi, fer ús de la seva imatge i proporcionar-li informació referent als nostres serveis, formacions i ofertes laborals per mitjans electrònics, en base al seu consentiment. Es poden preveure cessions de dades personals a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i a tercers col·laboradors necessaris per a la consecució de les finalitats, així com les cessions per previsió legal. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades ni l’adopció de decisions automatitzades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets legalment establerts, enviant una comunicació per escrit a l’adreça Carrer Terol, núm. 1 – 43206 Reus (Tarragona), o a l’adreça de correu electrònic [email protected] || [email protected], REF: “Protecció de Dades”. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat a:  Enllaç a Política de privacitat.      

En cas que ho hagi consentit, de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret de l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, autoritza expressament a Mas Carandell per captar, editar, publicar, fer ús i distribuir la meva imatge i/o veu o imatges en les quals estigui inclòs o inclosa, a través de qualsevol mitjà de comunicació audiovisual i / o multimèdia, pàgina web, així com, als perfils o canals de xarxes socials, renunciant a qualsevol tipus de remuneració.