Oferim opcions de formació i qualificació per a joves sense el Graduat en ESO


Programes de formació i inserció (pfi) – Plans de transició al Treball (PTT-Reus)

Programes que tenen per objectiu proporcionar formació en un àmbit professional, a joves en situació d'atur, d'entre 16 i 21 anys, que no disposen del graduat en ESO. La seva durada és d’un curs acadèmic.

Són organitzats pel Departament d’Educació i l'Ajuntament de Reus a través de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, i adscrits a l’Institut Gaudí de Reus.

L’equip docent acompanya i orienta els nois i les noies de manera individual, perquè aprenguin a treballar en equip, així com a tenir major autonomia i responsabilitat, atenent el seu propi creixement personal.

S’aprèn en:

  • Grups reduïts
  • Projectes amb l’entorn
  • Formació a les empreses

S’estudia:

  • Una formació bàsica
  • Una formació específica de la professió

Especialitats que actualment ofereix Mas Carandell

  • Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
  • Auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització
  • Auxiliar de perruqueria i estètica
  • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic