Anglès online. Nivell A1

Idiomes

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Durada :

120 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

245€. Matrícula vàlida per 4 mesos.


Objectius

Assolir el nivell A1 d'Anglès segons el Marc Europeu de referència


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mas Carandell. Bonificable per la FUNDAE. Dissenyat segons el Marc Europeu de referència, en correspondència al nivell Key English Test de Cambridge English Language Assessment. Recomanable fer prova a través d'aquest enllaç per comprovar el nivell d'anglès de partida: http://www.cambridgeenglish.org/es/test-your-english/.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ