Resolució de conflictes en l'entorn laboral

Competències transversals

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

10 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

130.00 €


Objectius

Aportar eines per desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.


Temari

El procés de la comunicació i la resolució de conflictes. Resolució assertiva dels conflictes. Empatia: habilitat per resoldre conflictes. Metodologies per resoldre conflictes. La negociació. Acords   


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici