Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

15 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

195.00 €


Objectius

Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de la comptabilitat d’una empresa.


Temari

Obligacions comptables de les empreses. Patrimoni. Pla general comptable. Balanç. Comptabilització de l’IVA. El procés comptable.


Observacions

Curs bonificable a través de la Fundació Tripartita. Demaneu la gestió gratuïta de la bonificació 15 dies abans de l'inici.