Seguretat i prevenció de riscos al magatzem

Comerç i màrqueting

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestió d'operacions de magatzem integrat per dos cursos: Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem i Gestió de l'equip de treball en el magatzem. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1015_2 Gestionar i coordinar les operacions de magatzem


Temari

Normativa de seguretat i higiene en les operacions de magatzem. Normativa de seguretat i higiene del magatzem segons tipus de mercaderies. Normativa i recomanacions de prevenció de riscos laborals i manipulació en el magatzem. Aplicació de les normes i recomanacions de treball i seguretat en equips i instal·lacions del magatzem. Accidents de treball en la manipulació i moviment de mercaderies. Normes i precaucions en mercaderies especials: Normes tècniques.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestió d'operacions de magatzem integrat per dos cursos: Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem i Gestió de l'equip de treball en el magatzem. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1015_2 Gestionar i coordinar les operacions de magatzem. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: COM318_3 Organització i gestió de magatzems. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1228 Tècniques de magatzem, en matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en Activitats comercials. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF1015_2: Gestió de les operacions d'emmagatzematge, en realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell 3, COML0309 Organització i Gestió de magatzems.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ