Processos de sensibilització, formació i capacitació en matèria de violència de gènere

Prevenció de riscos

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

35 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Procés d'atenció a situacions de violència exercida contra dones, integrat per tres cursos: Aplicació de conceptes bàsics de la teoria de gènere i del llenguatge no sexista, Anàlisi i detecció de la violència de gènere i els processos d'atenció a dones en situació de violència, Processos de sensibilització, formació i capacitació en matèria de violència de gènere. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1584_3: Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d'atenció a situacions de violència exercida contra les dones.


Temari

Processos de sensibilització, formació i capacitació en matèria de violència de gènere. Procediments per a la sensibilització ciutadana en el context d'intervenció. Procediments de coordinació amb associacions de dones de l'entorn d'intervenció. Procediments per a treballar en coordinació amb l'entorn educatiu: professorat, pares i mares i alumnat. Processos de capacitació i formació de professionals de l'entorn d'intervenció. Actuacions específiques amb menors afectats per situacions de violència de gènere.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Procés d'atenció a situacions de violència exercida contra dones, integrat per tres cursos: Aplicació de conceptes bàsics de la teoria de gènere i del llenguatge no sexista, Anàlisi i detecció de la violència de gènere i els processos d'atenció a dones en situació de violència, Processos de sensibilització, formació i capacitació en matèria de violència de gènere. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC1584_3: Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d'atenció a situacions de violència exercida contra les dones. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional SSC451_3 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP1402. Prevenció de la violència de gènere, en matricular-se al cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior en Promoció de Igualtat de Gènere. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF1584_3: Detecció, prevenció i acompanyament en situacions de violència contra les dones, al realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell 3, SSCE0212 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ