Prevenció de riscos en el laboratori ceràmic

Vidre i ceràmica

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

30 hores

Horari :

30 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Assajos normalitzats de control de productes ceràmics , integrat per cinc cursos: Normativa internacional: característiques tècniques dels productes ceràmics, Protocols d'assaig en productes ceràmics, Elaboració d'informes de resultats dels assajos, Organització dels recursos del laboratori ceràmic, Prevenció de riscos en el laboratori ceràmic. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0149_2 Realitzar assajos normalitzats de control de productes ceràmics.


Temari

Normes de seguretat, higiene, protecció mediambiental i personal. Etiquetatge de substàncies nocives i perilloses. Normes d'ús i emmagatzematge de materials. Manipulació i emmagatzematge de reactius i materials. Normes d'higiene i de protecció mediambiental i de gestió dels residus. Toxicitat i perillositat.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Assajos normalitzats de control de productes ceràmics, integrat per cinc cursos: Normativa internacional: característiques tècniques dels productes ceràmics, Protocols d'assaig en productes ceràmics, Elaboració d'informes de resultats dels assajos, Organització dels recursos del laboratori ceràmic, Prevenció de riscos en el laboratori ceràmic. Superat l'itinerari sencer s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0149_2 Realitzar assajos normalitzats de control de productes ceràmics. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional:VIC054_2 Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic. . En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP0421 Normativa ceràmica, al matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en fabricació de Productes Ceràmics. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0149_2: Normativa ceràmica , al realitzar el Certificat de Professionalitat de nivell 2, VICF0411 Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ