Gestió emocional a l'empresa

Competències transversals

Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

10 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

130.00 €


Objectius

Conèixer les claus de la intel·ligència emocional. Aprendre tècniques i mètodes que permetin la millora de la intel·ligència emocional de nous lideratges i de la gestió per qualitats.


Temari

1/ Les emocions: Base biològica. Fonaments científics. Les emocions. 2/ Competències emocionals: Definició de la intel·ligència emocional (IE) versus quocient intel·lectual. Les competències emocionals. Dimensions del model d'IE. 3/ Lideratge emocional: Les claus de la IE aplicades a l'empresa. Habilitats emocionals i èxit professional. Hàbits de la gent altament efectiva. Qualitats dels nous lideratges i com desenvolupar-les. Regles per millorar i desenvolupar la nostra IE.


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici.