Igualtat de gènere: Aplicacions pràctiques en l'àmbit laboral

Prevenció de riscos

Data :

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Lloc :

Mas Carandell

Durada :

8 hores

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

100.00 €


Objectius

Reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats i l'equitat de gènere en l’àmbit laboral. Facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a l'activitat laboral. Desenvolupar estratègies d'introducció de la perspectiva de gènere. Conèixer que significa introduir la perspectiva de gènere: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.


Temari

Igualtat d’oportunitats: conceptes bàsics (equitat, igualtat formal, igualtat real, discriminació directa i indirecta, acció positiva, igualtat retributiva). Marc legislatiu. Objectius i les accions del Pla d'igualtat de gènere. Perspectiva de gènere en el mercat laboral. Ús del llenguatge inclusiu. Disseny i elaboració de protocols d'actuació. Prevenció i actuació davant processos d'assetjament en l'àmbit laboral.


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. Demaneu la gestió d'aquesta bonificació sense cost afegit al curs abans de l'inici