Data :

La inscripció al curs és oberta. Quan hi hagi un grup suficient de persones preinscrites es fixarà calendari i horari,se us comunicarà, i si us interessa, ja podreu fer efectiu el pagament de la matrícula.

Entitat :

Fundació Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

10 hores

Horari :

A determinar

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

130.00 €


Objectius

Aprendre a calcular els costos de cada operació de compravenda internacional i a fixar els preus de les ofertes comercials, adquirint coneixements per negociar correctament una operació de compravenda internacional


Temari

Introducció. Conceptes previs. Els Incoterms. Com utilitzar correctament els Incoterms


Observacions

Bonificable a través de la FUNDAE. S'envia enllaç a les persones participants. Bonificable a través de la FUNDAE.