Administració pública i documentació jurídica empresarial

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu: Presentacions d'expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques. En el cas de superar els cursos d'aquest itinerari formatiu: Administració pública i documentació jurídica empresarial, Organització i emplenament de la documentació jurídica empresarial, i Elaboració de documentació per a procediments, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0988_3: Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques.


Temari

El Govern i l'Administració general de l'Estat. Les comunitats autònomes. Les administracions locals. Els organismes públics. La Unió Europea. Fonaments bàsics del dret empresarial. Dret públic i privat. Fonts del dret d'acord amb l'ordenament jurídic. Tipus de normes jurídiques i jerarquia normativa. Normativa civil i mercantil. Diari oficial de les Comunitats Europees, butlletins oficials de les diferents administracions públiques, revistes especialitzades, butlletins estadístics i altres.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Itinerari formatiu: Presentacions d'expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques. En el cas de superar els cursos d'aquest itinerari formatiu: Administració pública i la documentació jurídica empresarial, Organització i emplenament de la documentació jurídica empresarial, i Elaboració de documentació per a procediments, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de competència: UC0988_3: Preparar i presentar expedients i documentació jurídica i empresarial davant organismes i administracions públiques. Aquesta UC forma part de la qualificació professional: ADG310_3 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del mòdul professional MP0647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial, en matricular-se en el cicle formatiu de grau superior: Tècnic superior en Administració i finances. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0988_3: Gestió de documentació jurídica i empresarial, en realitzar el Certificat de Professionalitat ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines.