Elaboració de documentació per a procediments administratius

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

40 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

L'acte administratiu. El procediment administratiu. Formes jurídiques de l'empresa. Procediment de constitució i modificació. Formalització de documentació comptable. Fedataris públics. Registres oficials de les administracions públiques. Elevació a públic de documents. Documents notarials habituals. Llei de Protecció de dades de caràcter personal. Normativa referent a l'administració i seguretat electrònica, protecció i conservació del medi ambient. Els contractes privats. Signatura digital i certificats.


Temari

L'acte administratiu. El procediment administratiu. Drets de la ciutadania en relació amb les administracions públiques. El silenci administratiu. Els recursos administratius i judicials. Tramitació de recursos. Elaboració de documents de comunicació amb l'Administració. Firma digital i certificats. Característiques de la firma electrònica. Contractació amb organitzacions i administracions públiques. Processos de contractació pública.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. L'acte administratiu. El procediment administratiu. Formes jurídiques de l'empresa. Procediment de constitució i modificació. Formalització de documentació comptable. Fedataris públics. Registres oficials de les administracions públiques. Elevació a públic de documents. Documents notarials habituals. Llei de Protecció de dades de caràcter personal. Normativa referent a l'administració i seguretat electrònica, protecció i conservació del medi ambient. Els contractes privats. Signatura digital i certificats. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: ADG310_3 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP0647 Gestió de la documentació jurídica i empresarial, en matricular-se en el cicle formatiu de grau superior: Tècnic Superior en Administració i Finances. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0988_3: Gestió de documentació jurídica i empresarial, en realitzar el Certificat de Professionalitat, de nievll 3, ADGG0308 Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ