Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

50 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aprendre com es liquida i es comptabilitza l'Impost de Societats un cop elaborada la comptabilitat de l'empresa.


Temari

Introducció a l'impost de societats. Comptabilització. Naturalesa i àmbit d'aplicació. Liquidació de l'impost I. Liquidació de l'impost II. Retencions i pagaments a compte. Deute tributari. Incentius fiscals per a PIME.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ