Iniciació a la comptabilitat I

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

60 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Registres comptables, integrat per dos cursos: Iniciació a la comptabilitat I i Iniciació a la comptabilitat II. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0981_2 Realitzar registres comptables.


Temari

L'empresa i el seu patrimoni. Els comptes. Els llibres comptables. La comptabilització de l'IVA. El cicle comptable. Normalització comptable. Comptabilització de les compres de mercaderies. Comptabilització de les vendes de mercaderies. Operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal. Respecte a la normativa vigent atenent a criteris de qualitat definits per l'organització.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Registres comptables, integrat per dos cursos: Iniciació a la comptabilitat I i Iniciació a la comptabilitat II. Superat l'itinerari sencer, s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals de la Unitat de competència: UC0981_2 Realitzar registres comptables. Aquesta UC forma part de la qualificació professional: ADG308_2 d'Activitats de gestió administrativa. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP0443 Tractament de la documentació comptable i del Mòdul Professional MP0441 Tècnica comptable, en matricular-se en el cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic en gestió administrativa. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0981_2: Registres comptables, en realitzar el certificat de professionalitat, de nivell 2, ADGD0308 d'Activitats de gestió administrativa.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ