Impost sobre el valor afegit II

Administració i gestió

Data :

La matrícula es pot realitzar tot l’any excepte a l’agost.

Entitat :

IMFE Mas Carandell

Plataforma :

Lloc :

Per internet

Durada :

60 hores

Horari :

60 dies seguits de connexió a l'aula

Modalitat :

Àmbit :

Preu :

La primera matrícula és de 48€ i dóna dret a 60 dies connexió a l'aula. Cada recàrrega posterior és de 24€, i és vàlida per a 30 dies més. Per fer una recàrrega sol.licitar-la a [email protected] i Mas Carandell publicarà el rebut a la seva carpeta ciutadana perquè realitzi el pagament 

Destinat :

Majors de 18 anys


Objectius

Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestió comptable i fiscal, integrat per cinc cursos: Comptabilitat avançada I, Comptabilitat avançada II, IRPF, Impost sobre el valor afegit I i Impost sobre el valor afegit II. En cas de superar els cursos d'aquest itinerari formatiu s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de Competència: UC0231_3: Realitzar la gestió comptable i fiscal.


Temari

L'IVA deduïble i no deduïble. La regla de la prorrata. El règim simplificat. El règim especial de recàrrec d'equivalència. Altres règims especials: agricultura, ramaderia i pesca. Béns usats, objectes d'art i antiguitats. Or d'inversió. Agències de viatge. Finestreta única i comerç electrònic. Grup d'entitats. Criteri de caixa. Comptabilització de l'IVA.


Observacions

Curs ofert a través de l'Aula Mentor. Bonificable per la FUNDAE. Aquest curs forma part de l'itinerari formatiu Gestió comptable i fiscal, integrat per cinc cursos: Comptabilitat avançada I, Comptabilitat avançada II, IRPF, Impost sobre el valor afegit I i Impost sobre el valor afegit II. En cas de superar els cursos d'aquest itinerari formatiu s'estaria en disposició de participar en un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals. Unitat de Competència: UC0231_3: Realitzar la gestió comptable i fiscal. Aquesta UC forma part de la Qualificació Professional: ADG082_3 Gestió comptable i de autoria En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Professional MP0654 Comptabilitat i fiscalitat en matricular-se en el cicle formatiu de grau superor: Tècnic superior en Administració i finances. En el cas d'obtenir l'acreditació oficial de la unitat de competència es pot sol·licitar la convalidació del Mòdul Formatiu MF0231_3: Comptabilitat i Fiscalitat en realitzar el Certificat de Professionalitat, de nivell 3, ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per auditoria.

Una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per poder accedir al curs.

INICIAR INSCRIPCIÓ