Mas Carandell estrena Unitat d’Orientació Professional Mentor per l’acreditació de competències, en el marc del sistema de Formació professional integral

17/03/2023

`

Mas Carandell posa en marxa la Unitat d’Orientació Professional (UOP) del Programa Aula Mentor, un recurs creat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que s’adreça a persones majors de 18 anys que vulguin millorar la seva situació laboral i/o professional, i que fins al desembre preveu atendre un mínim de 350 persones.

L’objectiu de les UOP és oferir orientació professional personalitzada per millorar l’ocupabilitat a través en el procés d’acreditació oficial de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral i/o la formació no reglada. A la UOP de Mas Carandell també s’informarà de l’itinerari formatiu més adequat a seguir en funció de les necessitats i interessos de cada persona usuària, i es sensibilitzarà sobre els avantatges de l’acreditació i la necessitat permanent de qualificació i requalificació professionals.

El regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, explica que la UOP Mentor de Mas Carandell és una de les 7 que hi ha actualment a Catalunya, i aposta per posar a l’abast de la ciutadania informació, recursos i opcions per desenvolupar i avançar en el propi itinerari professional futur. L’acompanyament serà proper i personalitzat, un tret molt apreciat que caracteritza altres serveis de Mas Carandell.

La UOP Mentor de Mas Carandell també s’adreça a les empreses, perquè s’informin i inicien en grup el procediment d’acreditació de competències . Així, a banda de la possibilitat de certificar oficialment les competències de la plantilla, les organitzacions poden obtenir beneficis com identificar el talent, afavorir la implantació del model de gestió per competències, i adaptar el pla de formació, entre d’altres.

L’assessorament no té cost per a la persona usuària, i per sol·licitar-lo cal adreçar-se a Mas Carandell, o bé es pot fer la petició omplint el formulari https://ja.cat/GCEy9.

Les Unitats d’Orientació Professional (100 a tot l’Estat Espanyol) és un projecte vinculat directament al desplegament de les Lleis  de formació professional i del nou model del sistema de Formació professional integral (FP inicial, FP per a l’ocupació, FP contínua i Acreditació de competències professionals).

També les UOP estan vinculades a l’Aula Mentor, una plataforma virtual de formació professionalitzadora en línia, també del Ministeri, que ofereix l’oportunitat de cursar unitats de competència professional necessàries per obtenir un certificat de professionalitat, i/o formació professional de grau mig o superior. A Mas Carandell l’oferta de cursos de l’Aula Mentor es va iniciar fa vint anys, al 2003, essent la primera Aula Mentor de tot Catalunya, i actualment compta amb prop d’un centenar de cursos en oferta que es poden consultar al web mascarandell.cat.

`