L’oferta formativa i de serveis de Mas Carandell 2023-2024 es presenta des de la perspectiva del nou sistema FPCAT

26/09/2023

Mas Carandell estrena nou curs amb una oferta formativa i de serveis renovada, que enguany es presenta des del punt de vista del desplegament de la normativa de la Formació Professional a Catalunya, el nou sistema FPCAT.

La implementació del sistema FPCAT parteix de que la població activa compta amb una àmplia base de persones poc qualificades i un ampli sostre de persones amb estudis superiors, però amb una manca de professionals de nivells formatius mitjans que suposen el 24% de la població en edat laboral. Precisament el nou sistema pretén assolir un escenari òptim 2030, en el que el conjunt de professionals intermedis suposi el 45% de la població activa, minorant el nombre de persones no qualificades.

Mas Carandell, conscient de que la formació professionalitzadora és un instrument de transformació per assolir aquesta fita, reorganitza els seus recursos des l’òptica de l’FPCAT, un sistema estructurat en 3 grans eixos: 

  • INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: factor clau per a la transició al món laboral, la promoció professional o per reorientar el futur professional.

En aquest àmbit, al mateix Mas Carandell i als barris de la ciutat, trobareu recursos, individuals o en grup, d’orientació laboral i acadèmica. Des d’aquests mateixos serveis també es potencia el paper de Mas Carandell com Agència de col·locació sol Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’accés a ofertes de feina a través del Portal d’Ocupació de  Reus.

  • ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS: un procés que permet a les persones que tenen experiència laboral i/o formació sense  reconeixement, puguin obtenir una acreditació professional oficial. 

Mas Carandell us assessora i dona suport en la sol·licitud de  l’acreditació i en la tria de l’itinerari professional, ja que és Punt autoritzat d’informació i orientació per part de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i és Unitat d’Orientació Professional Mentor del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Aquest servei s’ofereix tant a persones com a organitzacions.

  • FORMACIÓ PROFESSIONAL: un sistema integrat que inclou la Formació Professional per a l’ocupació i la Formació Professional del sistema educatiu, i que permet adquirir competències i acreditar-les, a través d’un sistema modular, ordenat en 5 graus, famílies professionals i 3 nivells de competència.

En aquesta línia, Mas Carandell presenta una oferta d’accions formatives dels graus A, B, C i D, de diversos nivells i modalitats, que inclou certificats de professionalitat, especialitats formatives, programes específics per a joves, un extens catàleg de cursos per àmbits professionals amb més de 100 propostes i 4 programes de formació i inserció.

És precisament en l’apartat de formació on destaquen novetats de Mas Carandell com són, entre d’altres:

  • La nova oferta d’itineraris formatius modulars de l’Aula virtual Mentor. Superar tots els cursos d’un itinerari permet demanar el reconeixement oficial d’una unitat de competència, convalidable per un mòdul d’un certificat de professionalitat. Comprèn 25 unitats i 75 cursos.

  • El projecte TechTalent (pendent d’aprovar), adreçat a joves de 16 a 29. Es realitzarà en col·laboració amb Ajuntament de Tarragona, el Clúster TIC Catalunya Sud, la Fundació Esplai, Techma Business School per donar resposta a l’alta oferta de llocs de treball al sector TIC.

  • Una nova edició de la Casa d’oficis de Creació i producció audiovisual, prevista d’iniciar al novembre, si l’aprova el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Combina formació i contracte laboral, en les especialitats de videojocs i audiovisuals.

  • El nou projecte de Capacitació i alfabetització digital, que si s’aprova en el marc dels Centres de Capacitació Digital Estatal, oferirà, mensualment, itineraris formatius subvencionats, de 32h

Pel que fa als serveis per a les empreses,  aquest es completen amb els de:

- formació a mida

- tràmit de la bonificació de la formació amb la FUNDAE

- intermediació laboral en les ofertes de feina 

- processos de selecció de personal

- ajuts econòmics a la contractació laboral, a través d’una nova edició del programa 30 Plus recentment aprovat

- i d’altres de consultoria en formació i recursos humans

Tant a la nova revista Informa’t 42 com al web mascarandell.cat podeu ampliar la informació de cursos i serveis. La inscripció a les accions es pot fer presencialment a Mas Carandell o a través de la pàgina web.