Cursos

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Informàtica i comunicacions

Instal·lació i manteniment

Prevenció de riscos

Atenció social i sanitària

Competències transversals

Indústries alimentàries