Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Agent d'igualtat

Data: 
Dimarts, 19 Gener 2021 a Dijous, 25 Març 2021
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
50 hores
Horari: 
dt i dj de 15.30 a 18h
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Gestió de persones
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Persones treballadores en actiu, en ERTE, professionals autònoms. I un 30% de places per persones en atur.

Objectius: 
Conèixer polítiques públiques i legislació vigent en matèria d'igualtat. Conèixer les bases culturals i ideològiques que sostenen la violència de gènere, així com mesures de prevenció i actuació enfront d'ella. Capacitar per a l'anàlisi del mercat laboral amb perspectiva de gènere, i per al posterior disseny i implementació de mesures correctores i de promoció de la igualtat. Ser capaç de dissenyar, coordinar, implementar i avaluar en actitud d'igualtat d'oportunitats en l'empresa o altres organitzacions.

Continguts: 

1/ La figura d'agent d'igualtat. Marc legal, funcions i àmbits de treball. 2/ Equitat de gènere i igualtat d'oportunitats. Dimensions de la igualtat, formes de discriminació, accions correctores i polítiques de transversalitat de gènere. 3/El gènere com a organitzador social.Sistema sexe-gènere, principals agents de socialització de gènere (família, escola, oci, mitjans de comunicació), eines per a l'anàlisi de gènere. 4/ Drets de les dones. Drets humans i drets de les dones; drets econòmics, socials i culturals; violència de gènere; drets sexuals i reproductius. 5/ Economia i mercat laboral. Aportacions de l'economia crítica i feminista; gènere i mercat laboral; emprenedoria femenina; dones i àmbit rural. 6/ Androcentrisme i noves masculinitats. Comunicació i llenguatge; ciència i salut; història; conciliació i organització del temps; grups de noves masculinitats. 7/ Aplicació pràctica en empresa: el pla d'igualtat d'oportunitats

Observacions: 
Curs pendent d'aprovació. Preinscripció oberta.