Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Competències digitals bàsiques (IFCT163)

Data: 
Dilluns, 21 Febrer 2022 a Dilluns, 7 Març 2022
Entitat: IMFE Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
30 hores
Horari: 
pendent de determinar
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Informàtica i comunicacions
Preu: 
sense cost per la persona usuària
Destinat: 
prioritàriament per a persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a conseqüència de la crisis derivada de la COVID-19 i persones treballadores

Objectius: 
Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per utilitzar aquesta tecnologia. Introducció a la informàtica. L'ordinador: components i perifèrics. Sistemes operatius i gestió de documents.

Continguts: 

1. Breu introducció a la informàtica
1.1. Què és la informàtica? Definició
1.2. Conceptes bàsics: Hardware i Software
1.3. Evolució de la informàtica: passat, present i futur
1.4. Tipus de dispositius informàtics
2. L'ordinador: components i perifèrics
2.1. Components bàsics de l'ordinador:
2.2. CPU, Placa Base i memòries
2.3. Unitats d'emmagatzematge
2.4. Targetes gràfiques i de so
2.5. Tipus de connexions
2.6. Perifèrics:
2.7. Ratolí, teclat i monitor
2.8. Impressores
2.9. Altres perifèrics
3. Sistemes Operatius i gestió de documents
3.1. Sistemes operatius
3.2. Gestió de documents en Windows
3.3. Estructura de carpetes
3.4. Gestió d'arxius
3.5. Configuració i manteniment del Sistema Operatiu
3.6. Aplicacions
3.7. Programes de seguretat (Antivirus, Firewall, Anti Spyware, etc.)
3.8. Programes d'ofimàtica (processador de text, full de càlcul, presentacions i bases de dades)
3.9. Programes multimèdia
3.10. Altres aplicacions
3.11. Internet
3.12. Connexió a Internet
3.13. Navegadors

Observacions: 
Preinscripció oberta. Dates aproximades i horari pendent de determinar. No s'exigeix cap requisit acadèmic ni professional d'accés. Entrevista prèvia de selecció.

Subvenciona: 

   

Formació inclosa dintre del programa mixt d'orientació i formació professional per a l'ocupació del Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.