Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Gestió i control de l'aprovisionament (COML0210)

Data: 
Dijous, 3 Febrer 2022 a Dijous, 23 Juny 2022
Entitat: Fundació Mas Carandell
Lloc: 
Mas Carandell
Durada: 
490 hores
Horari: 
De dilluns a divendres de 09 a 14 hores
Modalitat: 
Presencial
Àmbit: 
Comerç i màrqueting
Preu: 
Subvencionat, sense cost per la persona usuària
Destinat: 
Prioritàriament per a persones en situació d'atur

Objectius: 
Preparar i controlar el pla d'aprovisionament de materials/mercaderies de sistemes de producció i distribució en la quantitat, qualitat, lloc i moment just, realitzant la programació de l'aprovisionament, el control fluxos de producció/distribució i col·laborant en l'optimització i qualitat de la cadena logística, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa

Continguts: 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 3. Mòduls del certificat: Planificació de l'aprovisionament (110h). Gestió de proveïdors (80h). Optimització de la cadena logística (90h). Anglès professional per a la logística i el transport internacional (90h). Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h). Més informació a https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/COML0210_ficha.pdf

Observacions: 
Dates aproximades. Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família Comerç i Màrqueting. Accés amb el títol de Batxillerat o bé un dels següents: - certificat de professionalitat de nivell 3 - certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir - haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir - haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) - complir algun dels requisits acadèmics d’accès als cicles formatius de grau superior: . tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior . tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior . haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa . haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional - haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys - tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat del professionalitat. Si no es disposa de cap requisit dels anteriors cal superar amb APTE les proves d'avaluació de competències clau de nivell 3 que es realitzaran durant el procés de selecció.

Subvenciona: 

   

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional