Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 26/09/2018
Ex: 26/09/2018

Desenvolupament personal i RH

  • Donar guies i pautes per decidir com realitzar processos exitosos de captació i/o selecció de persones des d'àmbits de la gestió empresarial no especialitzats en la gestió dels RH (caps de departament, tècnics, directius, propietat). Identificar els punts crítics per decidir-se per un procés intern o extern, una nova contractació o una promoció interna. Identificar els elements bàsics en un procés de captació i selecció de persones: l'anàlisi...
  • Conèixer el concepte de resiliència i la seva fonamentació. Identificar els trets característics d’una personalitat resilient i com fomentar-los i aprendre com potenciar la resiliència en nosaltres mateixos així com en les persones que ens envolten i/o amb les que treballem.
  • Facilitar eines i recursos per potenciar la creativitat i generar idees

Educació i formació

  • Facilitar eines i recursos per l’avaluació dels infants en l’etapa de 0-3 anys
  • Conèixer els fonaments de la pedagogia sistèmica. Mostrar una estructura de treball que permeti ampliar la mirada vers els contextos educatius i com incideix aquesta consciència ens els diferents processos. Facilitar estratègies i eines d’intervenció per treballar diferents problemàtiques amb l’alumnat, companys/es, famílies, etc. Descobrir què ordena i què desordena les relacions entre família i escola, què s’inclou i què s’exclou. Analitzar...
  • Conèixer i practicar la metodologia coaching com a eina de treball en els àmbits familiar i educatiu. Oferir tècniques i dinàmiques de grup basades en el coaching.
  • Conèixer les connexions que existeixen entre l’aprenentatge i els darrers descobriments en l’àmbit de la neurociència en l’etapa de 0-3 anys
  • El curs de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i per representar-los internament i externament assumint la creació...
  • Oferir tècniques i recursos per assolir un òptim funcionament dels equips de treball en l'àmbit educatiu
  • Facilitar eines i coneixements de Mindfulness per aplicar a l’àmbit educatiu. Oferir eines útils per potenciar les capacitats d'adaptació professional. Dotar als professionals de recursos per fer front a l'estrés i de tècniques per millorar l'atenció i l'assertivitat. Integrar en la rutina diaria la pràctica de l’atenció plena per promoure la motivació,la responsabilitat en l’entorn laboral i a la vida privada.

Pàgines