Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 28/06/2020
Ex: 28/06/2020

Informàtica i comunicacions

  • Desenvolupar la seqüència d'accions necessàries per a la gestió, edició i impressió d'arxius fotogràfics mitjançant procediments digitals.
  • Mostrar les principals funcionalitats del Photoshop per comprendre el funcionament del programa i capacitar pel tractament digital d'imatges
  • Adquirir coneixements avançats per a dissenyar planes web i per a fer aplicacions informàtiques en PHP amb qualitat.
  • Crear tota el material necessari per una presentació a un determinat públic:. transparències, diapositives, notes, documents i esquemes entre d'altres.
  • Crear i mantenir aplicacions personalitzades de base de dades amb un dels gestors de bases de dades més utilitzats en l'actualitat.
  • Iniciar-se en la programació amb Java. Comprendre els paradigmes de l'orientació a objectes, així com el desenvolupament d'aplicacions en un entorn de desenvolupament.
  • Aprendre la programació d'interfícies visuals (AWT, Swing i Applets), el maneig d'excepcions, la gestió de l'entrada i sortida, i temes avançats com l'accés a bases de dades, la programació concurrent mitjançant l'ús de threads i el desenvolupament d’aplicacions en xarxa.
  • Iniciaciar-se en la programació web amb Java
  • Saber analitzar els criteris generals per reduir riscos en la navegació, tot aprenent a conèixer, detectar i eliminar virus i atacs contra connexions i protocols.
  • Conèixer el llenguatge SQL dins l'entorn del sistema gestor de base de dades gratuït MySQL, que treballa en múltiples plataformes i emmagatzema dades en diverses arquitectures.

Pàgines