Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 18/02/2019
Ex: 18/02/2019

Desenvolupament personal i RH

  • Conèixer aspectes relacionats amb les funcions dels comandaments en la prevenció de riscos, amb aplicació específica a les responsabilitats de comandament intermedi independenment del sector professional.
  • Oferir tècniques i recursos per assolir un òptim funcionament dels equips de treball
  • Adquirir una visió integral de les principals tasques i tècniques que s'apliquen habitualment en un departament de recursos humans.
  • Facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a l'activitat laboral. Desenvolupar estratègies d'introducció de la perspectiva de gènere. Reflexionar sobre l'existència actual de desigualtat entre dones i homes.Conèixer que significa introduir la perspectiva de gènere: diagnosi, planificació, implementació i avaluació.
  • Conèixer o ampliar els coneixements en matèria de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
  • Capacitar pel desenvolupament de la gestió laboral bàsica amb un enfoc pràctic,aplicant la legislació laboral i de la SS vigents i treballant amb una aplicació informàtica per obtenir tots els documents.
  • Assumir funcions bàsiques de gestió de prevenció en empreses amb menys de sis treballadors/es.
  • Conèixer aspectes bàsics de gestió i administració de recursos humans dels processos de selecció, formació, avaluació i promoció del personal. Revisar els conceptes fonamentals d'organització empresarial, les principals funcions de l'àrea de recursos humans i la tècnica d'anàlisi i descripció de llocs de treball.
  • Aprendre a interpretar i realitzar el càlcul de les retribucions salarials, així com els documents associats.
  • Proporcionar coneixements de gestió de magatzems assegurant el nivell necessari de seguretat i prevenció dins la cadena logística. Capacitar per establir plans de control, identificar els accidents i malalties professionals i aplicar la seguretat preventiva al magatzem tenint en compte la normativa i les recomanacions ergonòmiques.

Pàgines