Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 06/12/2022
Ex: 06/12/2022

Administració i gestió

  • Oferir de manera pràctica les competències necessàries per poder realitzar les operacions de comptabilitat que comporten un major grau de complexitat
  • Oferir les competències necessàries per poder realitzar les operacions bàsiques de comptabilitat de l'empresa.
  • Assolir les habilitats pràctiques per confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir, així com elaborar les corresponents gestions de la Seguretat Social, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió, extinció de la relació laboral i prestacions
  • Oferir les eines necessàries per planificar, dissenyar i dur a terme projectes d'una manera optima i eficaç

Agroalimentari

  • Adquirir els coneixements bàsics establerts per aplicar-los a l'entorn laboral. Conèixer els tipus d’aliments i la contaminació a què són susceptibles. Pautes d’higiene, manipulació i manteniment de locals per treballar amb aliments de manera segura.
  • Assolir l'acreditació i la capacitació de nivell bàsic per aplicar i manipular productes fitosanitaris d'ús professional, segons Annex ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny per a l'obtenció del carnet obligatori
  • Conèixer el Reglament europeu UE 1169/2011 que estableix l'obligació d’informar a la persona consumidora de la presència d'ingredients al·lergogens en plats elaborats de consum final dels establiments de preparació i servei de menjars. Conèixer la gestió dels al·lergogens en la restauració per a la prevenció de reaccions adverses. Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries. Incorporar...

Innovació i desenvolupament

  • Oferir eienes pergarantir la confidencialitat i protecció de la informació davant de possibles riscos i atacs.
  • Facilitar les habilitats per a poder realitzar anàlisi de dades i convertir-les en informació que ens ajudi a pendre les decicions adients per a la nostra empresa mitjançant l'aplicatiu Power Bi Desktop .
  • Comprendre la metodologia original i innovadora per a facilitar la reflexió, Augmentar la comunicació i l'habilitat de resolució de problemes

Pàgines