Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 18/02/2019
Ex: 18/02/2019

Idiomes

  • Adquirir les capacitats necessàries per poder expressar-se en situacions molt senzilles i quotidianes. Obtenir competències en pronunciació i ortografia, a més d´aprendre els conceptes gramaticals i el lèxic bàsic.

Social i sanitari

  • Renovació de la formació de DEA, recomanada cada tres anys.
  • Facilitar eines que permetin a la persona dependent ser el més autònoma possible a l'hora dels àpats. Conèixer i capacitar la persona cuidadora sobre habilitats, tècniques i actituds en primers auxilis i suport vital bàsic. Informar dels recursos sociosanitaris públics i privats i orientar sobre els ciurcuits d'accés per emprar-los.
  • Millorar de l'efectivitat en la comunicació i evitar situacions conflictives amb el familiar dependent. Donar a conèixer i comprendre la condició i les necessitats de la persona cuidadora. Facilitar una bona organització de les tasques diàries de tenir cura per trobar activitats que afavoreixin el propi benestar.
  • Oferir tècniques i recursos per tal d'afavorir l'actuació conjunta i coordinada de l'equip interdisciplinari en l'àmbit sociosanitari. Proporcionar els coneixements i desenvolupar les habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies dels pacients que han d'afrontar situacions difícils. Reconèixer les diferents respostes a l’estrès i entrenar diverses estratègies d’autocontrol emocional
  • Proporcionar els coneixements i desenvolupar les habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies dels pacients.
  • Proporcionar les habilitats necessàries per millorar la qualitat de vida de la persona dependent i, al mateix temps, facilitar eines que li permetin viure positivament l'experiència de tenir cura.
  • Presentar i donar a conèixer Minfulness com un nou recurs per ajudar a millorar la salut i el benestar de les persones tant dels professionals de la salut com dels pacients. Oferir eines útils per potenciar les capacitats d'adaptació professional. Dotar als professionals de recursos per fer front a l'estrés i de tècniques per millorar l'atenció i l'assertivitat Integrar en la rutina diària la pràctica de l’Atenció Plena, par tal d’afavorir...
  • Dotar de recursos als professionals de l'àmbit sanitari per conduir profitosament les emocions pròpies i les emocions alienes de pacients, famílies i altres persones treballadores.

Pàgines