Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 16/10/2018
Ex: 16/10/2018

Idiomes

  • Assolir el nivell B2 d'Anglès segons el Marc Europeu de referència.
  • Assolir el nivell C1 d'Anglès segons el Marc Europeu de referència.
  • Millorar el nivell d'anglès en l'expressió i comprensió oral. Utilitzar la llengua com a eina per a la comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta, fluida i variada.
  • Millorar el nivell de francès en l'expressió i comprensió oral. Utilitzar la llengua com a eina per a la comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta, fluida i variada.
  • Millorar el nivell de francès en l'expressió i comprensió oral. Utilitzar la llengua com a eina per a la comunicació eficaç d'idees i missatges. Capacitar per una conversa més complexa, correcta, fluida i variada.

Social i sanitari

  • Renovació de la formació de DEA, recomanada cada tres anys.
  • Facilitar eines que permetin a la persona dependent ser el més autònoma possible a l'hora dels àpats. Conèixer i capacitar la persona cuidadora sobre habilitats, tècniques i actituds en primers auxilis i suport vital bàsic. Informar dels recursos sociosanitaris públics i privats i orientar sobre els ciurcuits d'accés per emprar-los.
  • Millorar de l'efectivitat en la comunicació i evitar situacions conflictives amb el familiar dependent. Donar a conèixer i comprendre la condició i les necessitats de la persona cuidadora. Facilitar una bona organització de les tasques diàries de tenir cura per trobar activitats que afavoreixin el propi benestar.
  • Oferir tècniques i recursos per tal d'afavorir l'actuació conjunta i coordinada de l'equip interdisciplinari en l'àmbit sociosanitari. Proporcionar els coneixements i desenvolupar les habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies dels pacients que han d'afrontar situacions difícils. Reconèixer les diferents respostes a l’estrès i entrenar diverses estratègies d’autocontrol emocional
  • Proporcionar els coneixements i desenvolupar les habilitats que facilitin la qualitat de la comunicació efectiva i l'assistència a les famílies dels pacients.

Pàgines