Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Formació a mida per empreses

Si ho preferiu podeu sol·licitar-nos un pla de formació a mida. Us oferim flexibilitat en quan a format, metodologia, horaris, llocs d’impartició, docència per adaptar-nos a les vostres necessitats.

Ens podeu demanar pressupost sense compromís per executar el que més us interessa, des d’un procés complert de detecció de necessitats, el disseny del pla integral de formació i la impartició dels cursos, fins a la programació d’una única acció formativa.

Els cursos es realitzen amb professionals docents amb experiència i amb una gestió de qualitat per garantir la inversió en formació.